ที่เที่ยวยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีที่เที่ยวงดงามมากมาย วันนี้เราจึงได้เลือก 2 สถานที่ยอดนิยมมาฝากคุณกันด้วย นั่นคือ
การเที่ยวเมืองโอซาก้านั้นเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ควรต้องไปหากได้หากได้ไปญี่ปุ่น เมืองนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองขนาดใหญ่ที่ติดอันดับสามของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว เป็นสถานที่อันเป็นศูนย์รวมของทางด้านเศรษฐกิจ,ทางด้านอุตสาหกรรม เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำโยโดะ ภายในเมืองจะมีคลองที่คอยเชื่อมโยงภายใต้ส่วนของถนนทั้งหลายเรียกว่าเมืองนี้เป็นเองที่เป็นปัจจัยสำคัญในการนำความเจริญมาสู่ตัวเมืองและที่สำคัญหากมาถึงเมืองนี้แล้วบอกเลยว่าอีกที่ที่ไม่ควรพลาด คือ อ่าวโอซาก้า ที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางทางด้านความทันสมัยอีกที่หนึ่งเลยทีเดียวและที่นี่ก็มีสวนสนุกชื่อดังอย่าง UNIVERSAL STUDIOS JAPAN นอกจากนี้สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ต้องไปให้ได้ คือ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทนี้เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ สร้างขึ้นมาเมื่อปี 1586 ปัจจุบันปราสาทที่นี่เป็นป้อมปราการที่มีขนาดสูงถึง 5 ชั้น ที่มีการจำลองมาจากรูปแบบเดิม ภายในเก็บรักษาศิลปวัตถุแบบโบราณมากมายหลายชิ้น
ปราสาทฮิเมะจิ ปราสาทนี้เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมะจิ เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่มีความงดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นสถานที่ที่ยังคงรักษาเอาไวซึ่งเป็นเสมือนสมบัติของประเทศชาติมาอย่างยาวนานและที่สำคัญยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้กลายเป็นมรดกโลก (ในช่วงปี 2009-2014 ได้มีการทำปฏิสังขรณ์) ปราสาทนี้เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่มีความเก่าแก่มาก เป็นปราสาทที่เหลือมาจากยุคของสงคราม ทางด้านของยูเนสโกได้รับรองให้กลายเป็นมรดกโลก เนื่องจาก ปราสาทนี้ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นสถาปัตยกรรมที่ดูดี มีตัวยุทโธปกรณ์ที่เป็นไปแบบครบแบบตามสไตล์ปราสาทญี่ปุ่นอย่างแท้จริง บริเวณรอบ ๆ ของปราสาทที่นี่จะมีเครื่องป้องปันอยู่รอบ ๆ มากมายอีกด้วย

Leave a Reply