เที่ยวญี่ปุ่นทั้งทีต้องไปที่นี่ให้ได้!!!

ที่แรก คือภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่ต้องบอกกเลยว่าช่างมีความงดงามเป็นยิ่งนัก เป็นภูเขาไฟที่หลายคนอยากจะเก็บภาพความงดงามนี้ไว้ บริเวณของทะเลสาบคาวากูจิโกะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้คนเก็บภาพเป็นที่ระลึก หากใครที่อยากจะเดินทางไปที่นี่สามารถที่จะนั่งรถไฟสายที่มีชื่อว่า CHOU LINE จากทางสถานีชื่อ SHINJUKU ซี่งต้องไปลงที่สถานีชื่อ OTSUKI จากนั้นถึงค่อยเปลี่ยนไปเป็นนั่งรถสาย FUJIKYU RAILWAY เพื่อไปลงที่ยังสถานี KAWAGUCHIKO
ต่อไป คือ KAWACHI FUJI GARDEN ที่นี่ต้องบอกเลยว่าความงามของสวนดอกไม้นี้ไม้แพ้ที่อื่นเลยทีเดียว ที่นี่มีส่วนของอุโมงค์ที่ประดับด้วยดอกวิสทีเรียหรือที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าดอกฟูจินั่นเองจะร้อยเรียงประดับยาวเป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร สำหรับสีของดอกไม้นี้ก็จะไล่ระดับลงมานับตั้งแต่สีออกม่วงเข้ม ลงมาแบบม่วงอ่อน ลงมาเป็นขาว มองแบบเผิน ๆ ต้องบอกเลยว่างดงามเป็นยิ่งนัก ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชมจะเป็นช่วงกลางเดือนของเมษายนยาวจนถึงเดือนพฤษภาคม เวลาเปิด 8.00 น. จนถึง 18.00 น. และอีกช่วงคือช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนยาวไปจนถึงช่วงปลายเดือนธันวาคม เวลา 9.00 น. จนถึง 17.00 น.
สุดท้าย ศาลเจ้าฟุชิมิ อินารี ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่ได้รับสมญานามอีกอย่างว่า “ศาลเจ้าจิ้งจอก” ศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าที่เป็นของลัทธิชินโตอันมีความเด่งดัง มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สุด ส่วนชื่อเสียงของศาลเจ้านี้ก็เริ่มมาจากตัวประตูโทริที่มีลักษณะสีแดงคอยตั้งตัวเรียงยาวเป็นซุ้มประตูนับหมื่นต้นทั่วทั้งโซนภูเขาเลยทีเดียว บริเวณนี้เป็นบริเวณที่สึดแสนจะสวยงามชวนน่าเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำเป็นที่สุด

Leave a Reply