คิดจะทำวีซ่าต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ควรมี

เมื่อเริ่มคิดที่จะเที่ยวอังกฤษแน่นอนว่าสิ่งที่คุณต้องทำเป็นอันดับแรก ๆ ก็คือ เรื่องของการทำวิซ่า เนื่องจากส่วนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควร คุณสามารถทำวีซ่ารูปแบบสามเดือนก่อนเดินทางล่วงหน้าได้เลยสบาย ๆ โดยเอกสารส่วนอื่นที่อยู่นอกเหนือจากในฟอร์มให้คุณเตรียมแนบส่งไว้เลยเมื่อถึงวันจริงจะได้ไม่ลืม สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมนั้นได้แก่
ตัวพาสปอร์ต หากคุณมีการเปลี่ยนหรืออัพเดทเล่มให้นำเล่มเก่าพกติดไปด้วย, หลักฐานที่แสดงการเงินของคุณ นั่นคือ ตัว STATEMENT ควรทำการขอแบบย้อนหลังไปประมาณ 6 เดือนจะดีสุด, เอกสารที่เป็นการรับรองเงินเดือนและรับรองการทำงาน, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองตั๋วเดินทางหรือตั๋วเครื่องบินทั้งหมด, เอกสารที่เกี่ยวกับการจองห้องพัก จองโรงแรมทั้งหมดและเอกสารที่เป็นรายละเอียดการเดินทางของแต่ละวัน พยายามทำให้ดูอ่านง่ายที่สุด ในส่วนนี้หากคตุณสามารถทำลงในโปรแกรม EXCEL
ข้อควรรู้เพิ่มเติมที่อยากจะบอกก็คือ เมื่อคุณได้ทำการกรอกข้อมูลอะไรก็ตามลงใน HTTP://WWW.GOV.UK/APPLY-UK-VISA ให้คุณปริ้นเอกสารทุกอย่างออกมาให้หมดนั่นก็เพื่อเป็นการรวบรวมเอาเอกสารทุกสิ่งไปใช้ในวันยื่นโดยทั้งนี้เอกสารที่คุณจะต้องปริ้นมานั้นมีจำนวนมากกว่า 10 หน้าเลยทีเดียว ไม่ต้องรีบกรอกอะไรทำไปเรื่อย ๆใจเย็น ๆ ตัวระบบของเว็บนี้เป็นระบบแบบ LOG IN หากวันใดที่คุณคิดว่ากรอกไม่เรียบร้อยหรือไม่เสร็จให้ทำการบันทึกลงไปก่อน การกดบันทึกสำคัญมาก แล้ววันหลังคุณก็ค่อยมาสานต่อได้ แล้วเวลาที่คุณทำการปริ้นออกมานั้นให้พยายามนับให้ดีที่สุด ละเอียดที่สุด อย่าให้ขาดหน้าใดหน้าหนึ่ง ไม่งั้นคุณต้องมาเสียเวลาปริ้นที่บริเวณหน้าตึดอีกรอบ ช้าไปอีก

Leave a Reply