ข้อควรรู้เมื่ออยากมีบ้านมือสองสักหลัง

สำหรับการซื้อบ้านมือสองนั้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดสำคัญ จุดเด่นของเรื่องนี้และไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ เรื่องของการเจรจาเพื่อการซื้อขาย เพราะการเจรจานั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายการซื้อบ้านในครั้งนั้นๆ เลยทีเดียว เจรจาดีก็อาจได้บ้านดีแถมถูกใจ ราคาโดนใจแต่หากเจรจาไม่ดีนั่นอาจนำมาซึ่งการพลาดซื้อบ้านสวย ๆ ที่ถูกใจไปโดยปริยาย
การเจรจาที่เรียกว่าเป็นการเจรจาที่ง่ายที่สุด คือ การเจรจากับบุคคลที่เป็นเจ้าของบ้านโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการเจรจาเพื่อการต่อรองเกี่ยวกับราคาหรืออำนาจอันเด็ดขาดต่อการตัดสินใจซื้อขายทั้งนี้สิ่งสำคัญก็คือ ผู้ซื้อควรที่จะมีหลักในการตรวจสอบด้วยเช่นกัน เช่น
การตรวจสอบจนเกิดความแน่ใจว่าเจ้าของบ้านนั้นมีความเต็มใจที่จะยินยอมขายบ้าน ไม่ได้เกิดจากการถูกผู้อื่นบังคับหรือเกิดจากปัญหาเรื่องของโครงสร้างและลักษณะของตัวบ้านรวมทั้งปัญหาอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น
การเจรจาเพื่อการซื้อขายบ้านไม่ว่าจะเป็นช่วงของการทำสัญญาเพื่อการซื้อขายบ้าน, การตกลงทำการมัดจำเงินแบบจ่ายล่วงหน้า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งสิ้น เพราะ สิ่งเหล่านี้ล้วนต่างต้องดำเนินการร่วมกันทั้งสองฝ่ายและไม่ว่าจะเป็นทางผู้ซื้อหรือผู้ขายเองก็ตามต่างก็ต้องมีการดำเนินการจัดทำเอกสารสัญญาที่เป็นส่วนของตนเองด้วยกันทั้งสิ้น เรื่องของการตรวจสอบหากเมื่อใดที่ตรวจสอบไม่รอบคอบนั่นอาจทำให้เกิดปัญหาที่ใหญ่โตมากขึ้นก็ได้ในอนาคตได้ ดีไม่ดีอาจนำไปสู่การขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันอีกยาวก็มี

Leave a Reply