ข้อควรระวังเกี่ยวกับความถูกต้องและกฎหมายก่อนการซื้อบ้านมือสอง

ในปัจจุบันนี้เราคงต้องยอมรับความจริงว่าราคาของบ้านนั้นช่างมีราคาที่แสนจะสูงมากและการที่เรานั้นจะได้บ้านสักหลังมาครอบครองก็ช่างยากเย็นเสียเต็มประดาเลยก็ว่าได้นั่นจึงทำให้คนในยุคสมัยนี้ต่างหันไปนิยมเลือกซื้อบ้านมือสองมากกว่าบ้านใหม่ สำหรับการเลือกซื้อบ้านมือสองนั้นคุณควรพิจารณารายละเอียดทางด้านความถูกต้องและทางด้านกฎหมายไว้ด้วย อาทิเช่น
เรื่องการเวนคืนที่ ส่วนนี้ควรตรวจสอบตรวจเช็คกับทางหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น การทางพิเศษ, สำนักงานจราจรและสำนักโยธา, กรมทางหลวง เป็นต้น
เรื่องปัญหากฎหมายการควบคุมอาคาร ส่วนนี้ก็ควรตรวจสอบให้ดีเช่นกัน เพราะหากตรวจสอบไม่ดีอาจส่งผลเสียตามมาได้
เรื่องการรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ ปัญหานี้หลายคนน่าจะเคยพบเจอมาบ้างนั่นคือ ปัญหาพื้นที่ของบ้านไม่ได้เป็นไปตามโฉนดที่ดินที่แสดงไว้ (ไม่ตรงกัน) ส่วนนี้สำคัญมากเพราะอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายและการฟ้องร้องในอนาคตได้
เรื่องการตรวจสอบเอกสารสิทธิภาระที่ผูกพันซึ่งในส่วนนี้สามารถเช็คได้ผ่านโฉนดที่บริเวณส่วนสารบัญหรือไม่เช่นนั้นก็คือคุณต้องลงไปตรวจสอบด้วยตัวเองในพื้นที่นั้นๆ
เรื่องข้อจำกัดทางด้านการพัฒนาส่วนผังเมือง ส่วนนี้บางพื้นที่ในผังเมืองได้มีการกำหนดไว้แล้วว่าคุณนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงใดหรือสามารถสร้างอาคารแบบใดได้บ้าง ดังนั้นควรเช็คเกี่ยวกับทางผังเมืองให้ดีเสียก่อนเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง
ทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากบทความนี้และสิ่งเหล่านี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย

Leave a Reply